Site news

Picture of Profesori Online
Kurse Online - Online Courses
by Profesori Online - Saturday, 5 May 2012, 12:32 PM
 

Përshëndetje

Në këtë faqe do te gjeni kurse shkëmbimi informacionesh, kurse për të përmirësuar njohuritë tuaja në fusha të ndryshme. Mikroekonomi, makroekonomi, Linguistike, Psikologji, shkencat natyrore etj.

On this page for the foreigners will be mainly a place where to exchange informations with their albanian partners (students) or where you can learn albanian online.


Available courses

Shkenca Politike.

Mikroekonomia është degë e ekonomisë e cila studion se si individët, konsumatorët dhe kompanitë marrin vendime për ti shpërndarë (harxhuar) resurset e kufizuara, kjo paraqet në mënyrë tipike veprimin e tregut ku shiten dhe blihen produktet, pra ku ndeshen oferta dhe kërkesa.

Ketu mund te gjeni teza,leksione, keshillime etj.

Learn Albanian Online.

Learn Albanian online by practicing with a native speaker.

Write or speak Albanian online to improve grammar or conversation.
Or learn few words before going there for holidays because you get to practice all that you will learn with native speakers in a safe and supportive environment from the comfort of your home.

You will:

  • Learn the real Albanian language (but also slangs, expressions, etc.) used by ordinary native speakers.
  • Getting accustomed to the way native speakers speak in real (casual) Albanian conversations.
  • Making a friend in the Albanian-speaking culture.

You can offer also the possibility to exchange language skils and knowledge with other students on a one to one basis.